S13 Gragas Runes and Items Build

Gragas build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Gragas
Guides Gragas S13 Lane: Gragas Jungle - Role: Mage

Gragas Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Gragas skill order

Gragas Q QGragas E EGragas W W

Gragas summoner spells

Flash Smite

Gragas core items

Lưỡi Hái Bóng ĐêmĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Gragas full build

Lưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Gragas Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Gragas Rune high win rate

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Gragas Final Build 12.22

Recommended Gragas Items

Lưỡi Hái Bóng Đêm Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon

Gragas Items high win rate

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Khai Sáng Ionia Quyền Trượng Thiên Thần Đồng Hồ Cát Zhonya Quỷ Thư Morello Trượng Hư Vô