S13 Hecarim Runes and Items Build

Hecarim build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Hecarim
Guides Hecarim S13 Lane: Hecarim Jungle - Role: Fighter

Hecarim Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Hecarim skill order

Hecarim Q QHecarim E EHecarim W W

Hecarim summoner spells

Smite Ghost

Hecarim core items

Ngọn Thương ShojinThần Kiếm MuramanaNguyệt Đao

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Hecarim full build

Ngọn Thương ShojinGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaNguyệt ĐaoVũ Điệu Tử ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Hecarim Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Chuẩn Xác Đắc thắng Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Hecarim Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Hecarim Final Build 13.3

Recommended Hecarim Items

Ngọn Thương Shojin Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Nguyệt Đao Vũ Điệu Tử Thần Chùy Gai Malmortius

Hecarim Items high win rate

Ngọn Thương Shojin Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Dạ Kiếm Draktharr Rìu Mãng Xà Chùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le