S13 Hecarim Runes and Items Build

Hecarim build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Hecarim
Guides Hecarim S13 Lane: Hecarim Jungle - Role: Fighter

Hecarim Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Áp ĐảoThu thập nhãn cầuThợ săn tài tìnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Hecarim skill order

Hecarim Q QHecarim E EHecarim W W

Hecarim summoner spells

Smite Ghost

Hecarim core items

Rìu ĐenThần Kiếm MuramanaNgọn Đuốc Thánh Quang

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Hecarim full build

Rìu ĐenGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaNgọn Đuốc Thánh QuangNgọn Thương ShojinVũ Điệu Tử Thần

Recommended Hecarim Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Áp Đảo Thu thập nhãn cầu Thợ săn tài tình Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Hecarim Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Pháp Thuật Áo choàng mây Mau lẹ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Hecarim Final Build 13.8

Recommended Hecarim Items

Rìu Đen Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Ngọn Đuốc Thánh Quang Ngọn Thương Shojin Vũ Điệu Tử Thần

Hecarim Items high win rate

Thần Kiếm Muramana Giày Khai Sáng Ionia Dạ Kiếm Draktharr Ngọn Thương Shojin Rìu Mãng Xà Chùy Gai Malmortius