S13 Heimerdinger Runes and Items Build

Heimerdinger build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Heimerdinger
Guides Heimerdinger S13 Lane: Heimerdinger Mid - Role: Mage

Heimerdinger Runes

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngTập trung tuyệt đốiThiêu rụi
Cảm HứngThời điểm hoàn hảoGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Heimerdinger skill order

Heimerdinger Q QHeimerdinger W WHeimerdinger E E

Heimerdinger summoner spells

Flash Teleport

Heimerdinger core items

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Pha Lê Rylai

Boot

Giày Pháp Sư

Heimerdinger full build

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Pha Lê RylaiMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Heimerdinger Rune

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Tập trung tuyệt đối Thiêu rụi
Cảm Hứng Thời điểm hoàn hảo Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Heimerdinger Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Tập trung tuyệt đối Thiêu rụi
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Heimerdinger Final Build 13.8

Recommended Heimerdinger Items

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Pha Lê Rylai Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Heimerdinger Items high win rate

Trượng Pha Lê Rylai Giày Pháp Sư Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Đồng Hồ Cát Zhonya Quỷ Thư Morello Mũ Phù Thủy Rabadon