S13 Illaoi Runes and Items Build

Illaoi build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Illaoi
Guides Illaoi S13 Lane: Illaoi Top - Role: Fighter

Illaoi Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Illaoi skill order

Illaoi E EIllaoi Q QIllaoi W W

Illaoi summoner spells

Flash Teleport

Illaoi core items

Rìu ĐenGăng Tay Băng GiáMóng Vuốt Sterak

Boot

Giày Thép Gai

Illaoi full build

Rìu ĐenGiày Thép GaiGăng Tay Băng GiáMóng Vuốt SterakGiáp Tâm LinhVũ Điệu Tử Thần

Recommended Illaoi Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Illaoi Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Lan tràn
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Chốt chặn cuối cùng Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Illaoi Final Build 13.8

Recommended Illaoi Items

Rìu Đen Giày Thép Gai Găng Tay Băng Giá Móng Vuốt Sterak Giáp Tâm Linh Vũ Điệu Tử Thần

Illaoi Items high win rate

Rìu Đen Giày Thép Gai Găng Tay Băng Giá Búa Tiến Công Móng Vuốt Sterak Vũ Điệu Tử Thần