S13 Irelia Runes and Items Build

Irelia build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Irelia
Guides Irelia S13 Lane: Irelia Mid - Role: Fighter

Irelia Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Irelia skill order

Irelia Q QIrelia W WIrelia E E

Irelia summoner spells

Flash Teleport

Irelia core items

Gươm Suy VongNỏ Tử ThủĐao Tím

Boot

Giày Thủy Ngân

Irelia full build

Gươm Suy VongGiày Thủy NgânNỏ Tử ThủĐao TímVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần

Recommended Irelia Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Irelia Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Irelia Final Build 13.6

Recommended Irelia Items

Gươm Suy Vong Giày Thủy Ngân Nỏ Tử Thủ Đao Tím Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần

Irelia Items high win rate

Gươm Suy Vong Giày Thủy Ngân Nỏ Tử Thủ Đao Tím Giáp Thiên Thần Tim Băng