S13 Ivern Runes and Items Build

Ivern build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Ivern
Guides Ivern S13 Lane: Ivern Jungle - Role: Support

Ivern Runes

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Ivern skill order

Ivern E EIvern Q QIvern W W

Ivern summoner spells

Flash Smite

Ivern core items

Vương Miện ShurelyaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa Dược

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Ivern full build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa DượcĐồng Hồ Cát ZhonyaDây Chuyền Chuộc Tội

Recommended Ivern Rune

Pháp Thuật Triệu hồi aerie Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Thủy thượng phiêu
Cảm Hứng Thị trường tương lai Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Ivern Rune high win rate

Pháp Thuật Triệu hồi aerie Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Thủy thượng phiêu
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Ivern Final Build 13.8