S13 Janna Runes and Items Build

Janna build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Janna
Guides Janna S13 Lane: Janna Sp - Role: Support

Janna Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáThời điểm hoàn hảoGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Janna skill order

Janna W WJanna E EJanna Q Q

Janna summoner spells

Flash Ignite

Janna core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Bạc

Janna full build

Vương Miện ShurelyaGiày BạcBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi SụcChuông Bảo Hộ Mikael

Recommended Janna Rune

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Thời điểm hoàn hảo Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Janna Final Build 12.22

Recommended Janna Items

Vương Miện Shurelya Giày Bạc Bình Thải Hóa Dược Dây Chuyền Chuộc Tội Lư Hương Sôi Sục Chuông Bảo Hộ Mikael

Janna Items high win rate

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Trượng Lưu Thủy Dây Chuyền Chuộc Tội Lư Hương Sôi Sục