S13 Jarvan IV Runes and Items Build

Jarvan IV build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Jarvan IV
Guides Jarvan IV S13 Lane: Jarvan IV Jungle - Role: Fighter

Jarvan IV Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jarvan IV skill order

Jarvan IV Q QJarvan IV E EJarvan IV W W

Jarvan IV summoner spells

Flash Smite

Jarvan IV core items

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

Jarvan IV full build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Jarvan IV Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jarvan IV Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jarvan IV Final Build 13.8

Recommended Jarvan IV Items

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Jarvan IV Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Băng Giáp Vĩnh Cửu Rìu Đen Giáp Gai Chùy Gai Malmortius