S13 Jarvan IV Runes and Items Build

Jarvan IV build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Jarvan IV
Guides Jarvan IV S13 Lane: Jarvan IV Jungle - Role: Fighter

Jarvan IV Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jarvan IV skill order

Jarvan IV Q QJarvan IV E EJarvan IV W W

Jarvan IV summoner spells

Flash Smite

Jarvan IV core items

Chùy Hấp HuyếtVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần

Boot

Giày Thép Gai

Jarvan IV full build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai MalmortiusGiáp Gai

Recommended Jarvan IV Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jarvan IV Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jarvan IV Final Build 13.3

Recommended Jarvan IV Items

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius Giáp Gai

Jarvan IV Items high win rate

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Vũ Điệu Tử Thần Rìu Đen Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le