S13 Jayce Runes and Items Build

Jayce build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Jayce
Guides Jayce S13 Lane: Jayce Top - Role: Fighter

Jayce Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jayce skill order

Jayce Q QJayce W WJayce E E

Jayce summoner spells

Flash Teleport

Jayce core items

Nguyệt ĐaoThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Jayce full build

Nguyệt ĐaoGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận SeryldaKiếm Ma YoumuuÁo Choàng Bóng Tối

Recommended Jayce Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jayce Rune high win rate

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Jayce Final Build 13.8

Recommended Jayce Items

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Kiếm Ma Youmuu Áo Choàng Bóng Tối

Jayce Items high win rate

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Kiếm Ma Youmuu Thương Phục Hận Serylda Chùy Gai Malmortius