S13 Jayce Runes and Items Build

Jayce build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Jayce
Guides Jayce S13 Lane: Jayce Top - Role: Fighter

Jayce Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jayce skill order

Jayce Q QJayce W WJayce E E

Jayce summoner spells

Flash Teleport

Jayce core items

Nguyệt ĐaoThần Kiếm MuramanaKiếm Ma Youmuu

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Jayce full build

Nguyệt ĐaoGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaKiếm Ma YoumuuThương Phục Hận SeryldaÁo Choàng Bóng Tối

Recommended Jayce Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jayce Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Dải băng năng lượng Tập trung tuyệt đối Cuồng phong tích tụ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jayce Final Build 12.22

Recommended Jayce Items

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Thần Kiếm Muramana Kiếm Ma Youmuu Thương Phục Hận Serylda Áo Choàng Bóng Tối

Jayce Items high win rate

Nguyệt Đao Giày Thép Gai Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Kiếm Ma Youmuu Giáp Thiên Thần