S13 Jhin Runes and Items Build

Jhin build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Jhin
Guides Jhin S13 Lane: Jhin AD - Role: Marksman

Jhin Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jhin skill order

Jhin Q QJhin W WJhin E E

Jhin summoner spells

Flash Heal

Jhin core items

Cung Phong LinhSúng Hải TặcĐại Bác Liên Thanh

Boot

Giày Bạc

Jhin full build

Cung Phong LinhGiày BạcSúng Hải TặcĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Recommended Jhin Rune

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jhin Rune high win rate

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Hút máu Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Jhin Final Build 13.3

Recommended Jhin Items

Cung Phong Linh Giày Bạc Súng Hải Tặc Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Jhin Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Bạc Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần

Jhin strong against

Post by: Cuong Le