S13 Kai'Sa Runes and Items Build

Kai'Sa build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Kai'Sa
Guides Kai'Sa S13 Lane: Kai'Sa AD - Role: Marksman

Kai'Sa Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Kai'Sa skill order

Kai'Sa Q QKai'Sa W WKai'Sa E E

Kai'Sa summoner spells

Flash Heal

Kai'Sa core items

Móc Diệt Thủy QuáiSúng Hải TặcMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Kai'Sa full build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộSúng Hải TặcMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmGiáp Thiên Thần

Recommended Kai'Sa Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Kai'Sa Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Kai'Sa Final Build 13.3

Recommended Kai'Sa Items

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Súng Hải Tặc Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Giáp Thiên Thần

Kai'Sa Items high win rate

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Súng Hải Tặc Ma Vũ Song Kiếm Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Kai'Sa strong against

Post by: Cuong Le