S13 Kalista Runes and Items Build

Kalista build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Kalista
Guides Kalista S13 Lane: Kalista AD - Role: Marksman

Kalista Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Kalista skill order

Kalista Q QKalista E EKalista W W

Kalista summoner spells

Flash Heal

Kalista core items

Nỏ Tử ThủCuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan

Boot

Giày Cuồng Nộ

Kalista full build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooCuồng Cung RunaanĐao TímGiáp Thiên Thần

Recommended Kalista Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Kalista Final Build 13.3

Recommended Kalista Items

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Cung Runaan Đao Tím Giáp Thiên Thần

Kalista Items high win rate

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Cung Runaan Giáp Thiên Thần Huyết Kiếm

Kalista strong against

Post by: Cuong Le