S13 Karma Runes and Items Build

Karma build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Karma
Guides Karma S13 Lane: Karma Sp - Role: Mage

Karma Runes

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Karma skill order

Karma Q QKarma E EKarma W W

Karma summoner spells

Flash Ignite

Karma core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Karma full build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiTrượng Lưu ThủyLư Hương Sôi Sục

Recommended Karma Rune

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Karma Rune high win rate

Pháp Thuật Triệu hồi aerie Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Karma Final Build 13.8

Recommended Karma Items

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Dây Chuyền Chuộc Tội Trượng Lưu Thủy Lư Hương Sôi Sục

Karma Items high win rate

Ngọn Đuốc Thánh Quang Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Tim Băng Dây Chuyền Chuộc Tội Lư Hương Sôi Sục