S13 Karthus Runes and Items Build

Karthus build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Karthus
Guides Karthus S13 Lane: Karthus Jungle - Role: Mage

Karthus Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Chuẩn XácHiện diện trí tuệNhát chém ân huệTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Karthus skill order

Karthus Q QKarthus E EKarthus W W

Karthus summoner spells

Flash Smite

Karthus core items

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Karthus full build

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Karthus Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Nhát chém ân huệ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Karthus Rune high win rate

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Nhát chém ân huệ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Karthus Final Build 13.3

Recommended Karthus Items

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon

Karthus Items high win rate

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa Trượng Hư Vô Quỷ Thư Morello
Post by: Cuong Le