S13 Kassadin Runes and Items Build

Kassadin build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Kassadin
Guides Kassadin S13 Lane: Kassadin Mid - Role: Mage

Kassadin Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngNhát chém ân huệ
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Kassadin skill order

Kassadin Q QKassadin E EKassadin W W

Kassadin summoner spells

Flash Teleport

Kassadin core items

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Đại Thiên SứĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Kassadin full build

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưQuyền Trượng Đại Thiên SứĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Kassadin Rune

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Nhát chém ân huệ
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Kassadin Rune high win rate

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Kassadin Final Build 13.8