S13 Katarina Runes and Items Build

Katarina build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Katarina
Guides Katarina S13 Lane: Katarina Mid - Role: Assassin

Katarina Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Chuẩn XácĐắc thắngNhát chém ân huệTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Katarina skill order

Katarina Q QKatarina E EKatarina W W

Katarina summoner spells

Teleport Ignite

Katarina core items

Nanh NashorĐai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Katarina full build

Nanh NashorGiày Pháp SưĐai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Katarina Rune

Áp Đảo Sốc Điện Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn tàn nhẫn
Chuẩn Xác Đắc thắng Nhát chém ân huệ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Katarina Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Áp Đảo Tác động bất chợt Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Katarina Final Build 13.6

Recommended Katarina Items

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Đai Tên Lửa Hextech Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa Mũ Phù Thủy Rabadon

Katarina Items high win rate

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Đai Tên Lửa Hextech Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô