S13 K'Sante Runes and Items Build

K'Sante build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

K'Sante
Guides K'Sante S13 Lane: K'Sante Top - Role: Tank

K'Sante Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

K'Sante skill order

K'Sante Q QK'Sante E EK'Sante W W

K'Sante summoner spells

Flash Teleport

K'Sante core items

Găng Tay Băng GiáKhiên Thái DươngThú Tượng Thạch Giáp

Boot

Giày Thép Gai

K'Sante full build

Găng Tay Băng GiáGiày Thép GaiKhiên Thái DươngThú Tượng Thạch GiápGiáp Thiên NhiênGiáp Gai

Recommended K'Sante Rune

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Kiểm soát điều kiện Lan tràn
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

K'Sante Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Kiểm soát điều kiện Lan tràn
Chuẩn Xác Đắc thắng Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

K'Sante Final Build 13.6

Recommended K'Sante Items

Găng Tay Băng Giá Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai

K'Sante Items high win rate

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thủy Ngân Khiên Thái Dương Giáp Thiên Nhiên Thú Tượng Thạch Giáp Tim Băng