S13 LeBlanc Runes and Items Build

LeBlanc build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

LeBlanc
Guides LeBlanc S13 Lane: LeBlanc Mid - Role: Assassin

LeBlanc Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThiêu rụiTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

LeBlanc skill order

LeBlanc W WLeBlanc Q QLeBlanc E E

LeBlanc summoner spells

Flash Ignite

LeBlanc core items

Bão Tố LudenNgọn Lửa Hắc HóaMũ Phù Thủy Rabadon

Boot

Giày Pháp Sư

LeBlanc full build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaMũ Phù Thủy RabadonĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư Vô

Recommended LeBlanc Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thiêu rụi Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

LeBlanc Rune high win rate

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Máy dọn lính Thấu thị vũ trụ
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

LeBlanc Final Build 13.8

Recommended LeBlanc Items

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Mũ Phù Thủy Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô

LeBlanc Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Sách Chiêu Hồn Mejai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon