S13 LeeSin Runes and Items Build

LeeSin build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

LeeSin
Guides LeeSin S13 Lane: LeeSin Jungle - Role: Fighter

LeeSin Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

LeeSin skill order

LeeSin Q QLeeSin W WLeeSin E E

LeeSin summoner spells

Flash Smite

LeeSin core items

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

LeeSin full build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended LeeSin Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

LeeSin Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

LeeSin Final Build 13.8

Recommended LeeSin Items

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

LeeSin Items high win rate

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Rìu Đen Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak