S13 Leona Runes and Items Build

Leona build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Leona
Guides Leona S13 Lane: Leona Sp - Role: Support

Leona Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Leona skill order

Leona W WLeona E ELeona Q Q

Leona summoner spells

Flash Ignite

Leona core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Leona full build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Recommended Leona Rune

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Leona Rune high win rate

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Leona Final Build 13.7