S13 Lillia Runes and Items Build

Lillia build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Lillia
Guides Lillia S13 Lane: Lillia Jungle - Role: Mage

Lillia Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Lillia skill order

Lillia Q QLillia W WLillia E E

Lillia summoner spells

Flash Smite

Lillia core items

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMũ Trụ Nguyền RủaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Lillia full build

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưMũ Trụ Nguyền RủaĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Pha Lê RylaiMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Lillia Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Pháp Thuật Áo choàng mây Thủy thượng phiêu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Lillia Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Lillia Final Build 12.22

Recommended Lillia Items

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Mũ Trụ Nguyền Rủa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Pha Lê Rylai Mũ Phù Thủy Rabadon

Lillia Items high win rate

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Trụ Nguyền Rủa Trượng Pha Lê Rylai Quỷ Thư Morello