S13 Lissandra Runes and Items Build

Lissandra build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Lissandra
Guides Lissandra S13 Lane: Lissandra Mid - Role: Mage

Lissandra Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn tối thượng
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Lissandra skill order

Lissandra Q QLissandra W WLissandra E E

Lissandra summoner spells

Flash Teleport

Lissandra core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Lissandra full build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Lissandra Rune

Áp Đảo Sốc Điện Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Lissandra Final Build 13.7

Recommended Lissandra Items

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Lissandra Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô