S13 Lucian Runes and Items Build

Lucian build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Lucian
Guides Lucian S13 Lane: Lucian AD - Role: Marksman

Lucian Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Lucian skill order

Lucian Q QLucian E ELucian W W

Lucian summoner spells

Flash Heal

Lucian core items

Cung Phong LinhSúng Hải TặcVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Lucian full build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộSúng Hải TặcVô Cực KiếmĐại Bác Liên ThanhGiáp Thiên Thần

Recommended Lucian Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Lucian Rune high win rate

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Hút máu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Lucian Final Build 13.3

Recommended Lucian Items

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Súng Hải Tặc Vô Cực Kiếm Đại Bác Liên Thanh Giáp Thiên Thần

Lucian Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Luỡi Hái Linh Hồn Đoản Đao Navori Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Lucian strong against

Post by: Cuong Le