S13 Malphite Runes and Items Build

Malphite build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Malphite
Guides Malphite S13 Lane: Malphite Top - Role: Fighter

Malphite Runes

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Malphite skill order

Malphite Q QMalphite E EMalphite W W

Malphite summoner spells

Flash Teleport

Malphite core items

Găng Tay Băng GiáBăng Giáp Vĩnh CửuGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Malphite full build

Găng Tay Băng GiáGiày Thép GaiBăng Giáp Vĩnh CửuGiáp GaiTim BăngGiáp Thiên Nhiên

Recommended Malphite Rune

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Malphite Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Malphite Final Build 13.3

Recommended Malphite Items

Găng Tay Băng Giá Giày Thép Gai Băng Giáp Vĩnh Cửu Giáp Gai Tim Băng Giáp Thiên Nhiên

Malphite Items high win rate

Găng Tay Băng Giá Giày Thép Gai Băng Giáp Vĩnh Cửu Giáp Gai Khiên Băng Randuin Thú Tượng Thạch Giáp
Post by: Cuong Le