S13 Maokai Runes and Items Build

Maokai build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Maokai
Guides Maokai S13 Lane: Maokai Sp - Role: Fighter

Maokai Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Maokai skill order

Maokai Q QMaokai W WMaokai E E

Maokai summoner spells

Flash Ignite

Maokai core items

Giáp Liệt SĩGiáp Vai Nguyệt ThầnGiáp Gai

Boot

Giày Bạc

Maokai full build

Giáp Liệt SĩGiày BạcGiáp Vai Nguyệt ThầnGiáp GaiQuỷ Thư MorelloĐồng Hồ Cát Zhonya

Recommended Maokai Rune

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Maokai Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Kiên cường
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Maokai Final Build 13.3

Recommended Maokai Items

Giáp Liệt Sĩ Giày Bạc Giáp Vai Nguyệt Thần Giáp Gai Quỷ Thư Morello Đồng Hồ Cát Zhonya

Maokai Items high win rate

Trát Lệnh Đế Vương Giày Thép Gai Mũ Trụ Nguyền Rủa Quỷ Thư Morello Trượng Hư Vô Đồng Hồ Cát Zhonya
Post by: Cuong Le