S13 Miss Fortune Runes and Items Build

Miss Fortune build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Miss Fortune
Guides Miss Fortune S13 Lane: Miss Fortune AD - Role: Marksman

Miss Fortune Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Miss Fortune skill order

Miss Fortune Q QMiss Fortune W WMiss Fortune E E

Miss Fortune summoner spells

Flash Heal

Miss Fortune core items

Móc Diệt Thủy QuáiSúng Hải TặcVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Miss Fortune full build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộSúng Hải TặcVô Cực KiếmNỏ Thần DominikHuyết Kiếm

Recommended Miss Fortune Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Miss Fortune Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Tập trung tuyệt đối Thiêu rụi
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Miss Fortune Final Build 13.3

Recommended Miss Fortune Items

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Súng Hải Tặc Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Huyết Kiếm

Miss Fortune Items high win rate

Nguyệt Đao Giày Bạc Thần Kiếm Muramana Thương Phục Hận Serylda Súng Hải Tặc Áo Choàng Bóng Tối

Miss Fortune Matchups

Miss Fortune counter pick


Miss Fortune strong against

Post by: Cuong Le