S13 Nami Runes and Items Build

Nami build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nami
Guides Nami S13 Lane: Nami Sp - Role: Support

Nami Runes

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nami skill order

Nami W WNami E ENami Q Q

Nami summoner spells

Flash Ignite

Nami core items

Trát Lệnh Đế VươngBình Thải Hóa DượcTrượng Lưu Thủy

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Nami full build

Trát Lệnh Đế VươngGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcTrượng Lưu ThủyLư Hương Sôi SụcDây Chuyền Chuộc Tội

Recommended Nami Rune

Pháp Thuật Triệu hồi aerie Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nami Rune high win rate

Pháp Thuật Triệu hồi aerie Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nami Final Build 13.8

Recommended Nami Items

Trát Lệnh Đế Vương Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Trượng Lưu Thủy Lư Hương Sôi Sục Dây Chuyền Chuộc Tội

Nami Items high win rate

Trát Lệnh Đế Vương Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Lư Hương Sôi Sục Chuông Bảo Hộ Mikael Trượng Lưu Thủy