S13 Nasus Runes and Items Build

Nasus build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nasus
Guides Nasus S13 Lane: Nasus Top - Role: Fighter

Nasus Runes

Cảm HứngSách phépBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cận
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Nasus skill order

Nasus Q QNasus W WNasus E E

Nasus summoner spells

Teleport Ghost

Nasus core items

Búa Rìu Sát ThầnTim BăngGiáp Tâm Linh

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Nasus full build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Khai Sáng IoniaTim BăngGiáp Tâm LinhGiáp GaiGiáp Liệt Sĩ

Recommended Nasus Rune

Cảm Hứng Sách phép Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Nasus Final Build 12.22

Recommended Nasus Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Khai Sáng Ionia Tim Băng Giáp Tâm Linh Giáp Gai Giáp Liệt Sĩ

Nasus Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Tim Băng Giáp Tâm Linh Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Gai