S13 Neeko Runes and Items Build

Neeko build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Neeko
Guides Neeko S13 Lane: Neeko Mid - Role: Mage

Neeko Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn tài tình
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Neeko skill order

Neeko Q QNeeko E ENeeko W W

Neeko summoner spells

Flash Ignite

Neeko core items

Đai Tên Lửa HextechNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Neeko full build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Neeko Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tài tình
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Neeko Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Dải băng năng lượng Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Neeko Final Build 12.22

Recommended Neeko Items

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon

Neeko Items high win rate

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Quỷ Thư Morello Trượng Hư Vô