S13 Nidalee Runes and Items Build

Nidalee build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nidalee
Guides Nidalee S13 Lane: Nidalee Jungle - Role: Mage

Nidalee Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nidalee skill order

Nidalee Q QNidalee E ENidalee W W

Nidalee summoner spells

Flash Smite

Nidalee core items

Lưỡi Hái Bóng ĐêmNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Nidalee full build

Lưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Nidalee Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Pháp Thuật Thăng tiến sức mạnh Thủy thượng phiêu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nidalee Rune high win rate

Áp Đảo Sốc Điện Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Pháp Thuật Thăng tiến sức mạnh Thủy thượng phiêu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nidalee Final Build 13.8

Recommended Nidalee Items

Lưỡi Hái Bóng Đêm Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Nidalee Items high win rate

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Ngọn Lửa Hắc Hóa Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon