S13 Nilah Runes and Items Build

Nilah build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nilah
Guides Nilah S13 Lane: Nilah AD - Role: Marksman

Nilah Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệHút máuChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoTác động bất chợtThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nilah skill order

Nilah Q QNilah E ENilah W W

Nilah summoner spells

Flash Heal

Nilah core items

Nỏ Tử ThủSúng Hải TặcVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Nilah full build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộSúng Hải TặcVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần Dominik

Recommended Nilah Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Hút máu Chốt chặn cuối cùng
Áp Đảo Tác động bất chợt Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nilah Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Hút máu Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nilah Final Build 13.3

Recommended Nilah Items

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Súng Hải Tặc Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik

Nilah Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Ma Vũ Song Kiếm Súng Hải Tặc Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm

Nilah strong against

Post by: Cuong Le