S13 Nocturne Runes and Items Build

Nocturne build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nocturne
Guides Nocturne S13 Lane: Nocturne Jungle - Role: Assassin

Nocturne Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoThu thập nhãn cầuThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nocturne skill order

Nocturne Q QNocturne E ENocturne W W

Nocturne summoner spells

Flash Smite

Nocturne core items

Chùy Phản KíchRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

Nocturne full build

Chùy Phản KíchGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Nocturne Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nocturne Rune high win rate

Áp Đảo Mưa kiếm Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Nhát chém ân huệ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Nocturne Final Build 13.6

Recommended Nocturne Items

Chùy Phản Kích Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Nocturne Items high win rate

Dạ Kiếm Draktharr Giày Khai Sáng Ionia Nguyên Tố Luân Kiếm Ma Youmuu Áo Choàng Bóng Tối Kiếm Ác Xà