S13 Nunu Runes and Items Build

Nunu build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nunu
Guides Nunu S13 Lane: Nunu Jungle - Role: Fighter

Nunu Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nunu skill order

Nunu Q QNunu E ENunu W W

Nunu summoner spells

Flash Smite

Nunu core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái DươngGiáp Liệt Sĩ

Boot

Giày Thép Gai

Nunu full build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp Liệt SĩGiáp GaiKhiên Băng Randuin

Recommended Nunu Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Chuẩn Xác Đắc thắng Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nunu Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn kho báu Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Nunu Final Build 13.3

Recommended Nunu Items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Liệt Sĩ Giáp Gai Khiên Băng Randuin

Nunu Items high win rate

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thủy Ngân Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên
Post by: Cuong Le