S13 Nunu Runes and Items Build

Nunu build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Nunu
Guides Nunu S13 Lane: Nunu Jungle - Role: Fighter

Nunu Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nunu skill order

Nunu Q QNunu E ENunu W W

Nunu summoner spells

Flash Smite

Nunu core items

Khiên Thái DươngJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiáp Gai

Boot

Giày Thủy Ngân

Nunu full build

Khiên Thái DươngGiày Thủy NgânJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiáp GaiGiáp Thiên NhiênThú Tượng Thạch Giáp

Recommended Nunu Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Chuẩn Xác Đắc thắng Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Nunu Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn kho báu Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Nunu Final Build 13.8

Recommended Nunu Items

Khiên Thái Dương Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giáp Gai Giáp Thiên Nhiên Thú Tượng Thạch Giáp

Nunu Items high win rate

Khiên Thái Dương Giày Thép Gai Ngọn Đuốc Thánh Quang Giáp Gai Giáp Thiên Nhiên Đồng Hồ Cát Zhonya