S13 Olaf Runes and Items Build

Olaf build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Olaf
Guides Olaf S13 Lane: Olaf Jungle - Role: Fighter

Olaf Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Olaf skill order

Olaf Q QOlaf E EOlaf W W

Olaf summoner spells

Flash Smite

Olaf core items

Chùy Phản KíchVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt Sterak

Boot

Giày Thép Gai

Olaf full build

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt SterakGiáp GaiGiáp Tâm Linh

Recommended Olaf Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Olaf Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Olaf Final Build 13.3

Recommended Olaf Items

Chùy Phản Kích Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak Giáp Gai Giáp Tâm Linh

Olaf Items high win rate

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak Giáp Gai Chùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le