S13 Orianna Runes and Items Build

Orianna build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Orianna
Guides Orianna S13 Lane: Orianna Mid - Role: Mage

Orianna Runes

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Orianna skill order

Orianna Q QOrianna W WOrianna E E

Orianna summoner spells

Flash Teleport

Orianna core items

Bão Tố LudenQuyền Trượng Đại Thiên SứNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Orianna full build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưQuyền Trượng Đại Thiên SứNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Orianna Rune

Pháp Thuật Triệu hồi aerie Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Orianna Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Orianna Final Build 13.6

Recommended Orianna Items

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon

Orianna Items high win rate

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô