S13 Pantheon Runes and Items Build

Pantheon build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Pantheon
Guides Pantheon S13 Lane: Pantheon Sp - Role: Fighter

Pantheon Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngNhát chém ân huệ
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tàn nhẫnTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Pantheon skill order

Pantheon Q QPantheon E EPantheon W W

Pantheon summoner spells

Flash Ignite

Pantheon core items

Kiếm Âm UNguyệt ĐaoKiếm Ma Youmuu

Boot

Giày Cơ Động

Pantheon full build

Kiếm Âm UGiày Cơ ĐộngNguyệt ĐaoKiếm Ma YoumuuGiáp Thiên ThầnÁo Choàng Bóng Tối

Recommended Pantheon Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Kháng hiệu ứng Nhát chém ân huệ
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Pantheon Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Pantheon Final Build 13.6

Recommended Pantheon Items

Kiếm Âm U Giày Cơ Động Nguyệt Đao Kiếm Ma Youmuu Giáp Thiên Thần Áo Choàng Bóng Tối

Pantheon Items high win rate

Nguyệt Đao Giày Thép Gai Rìu Đen Ngọn Thương Shojin Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần