S13 Poppy Runes and Items Build

Poppy build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Poppy
Guides Poppy S13 Lane: Poppy Jungle - Role: Fighter

Poppy Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Pháp ThuậtMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Poppy skill order

Poppy Q QPoppy E EPoppy W W

Poppy summoner spells

Flash Smite

Poppy core items

Búa Rìu Sát ThầnGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Boot

Giày Thép Gai

Poppy full build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp GaiKhiên Băng Randuin

Recommended Poppy Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn tàn nhẫn
Pháp Thuật Mau lẹ Thủy thượng phiêu Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Poppy Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Cảm Hứng Tốc biến ma thuật Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Poppy Final Build 12.22

Recommended Poppy Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai Khiên Băng Randuin

Poppy Items high win rate

Găng Tay Băng Giá Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên