S13 Poppy Runes and Items Build

Poppy build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Poppy
Guides Poppy S13 Lane: Poppy Jungle - Role: Fighter

Poppy Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Pháp ThuậtMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Poppy skill order

Poppy Q QPoppy E EPoppy W W

Poppy summoner spells

Flash Smite

Poppy core items

Búa Rìu Sát ThầnGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Boot

Giày Thủy Ngân

Poppy full build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thủy NgânGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp GaiThú Tượng Thạch Giáp

Recommended Poppy Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn tàn nhẫn
Pháp Thuật Mau lẹ Thủy thượng phiêu Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Poppy Final Build 13.7

Recommended Poppy Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai Thú Tượng Thạch Giáp

Poppy Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên