S13 Qiyana Runes and Items Build

Qiyana build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Qiyana
Guides Qiyana S13 Lane: Qiyana Jungle - Role: Assassin

Qiyana Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmThị trường tương laiThấu thị vũ trụ
Áp ĐảoTác động bất chợtThợ săn kho báuTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Qiyana skill order

Qiyana Q QQiyana W WQiyana E E

Qiyana summoner spells

Flash Smite

Qiyana core items

Móng Vuốt Ám MuộiKiếm Ma YoumuuThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Qiyana full build

Móng Vuốt Ám MuộiGiày Khai Sáng IoniaKiếm Ma YoumuuThương Phục Hận SeryldaÁo Choàng Bóng TốiRìu Đen

Recommended Qiyana Rune

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Thị trường tương lai Thấu thị vũ trụ
Áp Đảo Tác động bất chợt Thợ săn kho báu Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Qiyana Rune high win rate

Áp Đảo Sốc Điện Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Chuẩn Xác Hiện diện trí tuệ Chốt chặn cuối cùng Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Qiyana Final Build 13.6

Recommended Qiyana Items

Móng Vuốt Ám Muội Giày Khai Sáng Ionia Kiếm Ma Youmuu Thương Phục Hận Serylda Áo Choàng Bóng Tối Rìu Đen

Qiyana Items high win rate

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Kiếm Ma Youmuu Thương Phục Hận Serylda Áo Choàng Bóng Tối Nguyên Tố Luân

Qiyana strong against