S13 Quinn Runes and Items Build

Quinn build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Quinn
Guides Quinn S13 Lane: Quinn Top - Role: Marksman

Quinn Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngHút máuĐốn hạ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Quinn skill order

Quinn W WQuinn Q QQuinn E E

Quinn summoner spells

Flash Ignite

Quinn core items

Móc Diệt Thủy QuáiGươm Suy VongNỏ Thần Dominik

Boot

Giày Cuồng Nộ

Quinn full build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộGươm Suy VongNỏ Thần DominikVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Recommended Quinn Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Hút máu Đốn hạ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Quinn Rune high win rate

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Hút máu Đốn hạ
Pháp Thuật Tập trung tuyệt đối Cuồng phong tích tụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Quinn Final Build 13.8

Recommended Quinn Items

Móc Diệt Thủy Quái Giày Cuồng Nộ Gươm Suy Vong Nỏ Thần Dominik Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm

Quinn Items high win rate

Gươm Suy Vong Giày Cuồng Nộ Móc Diệt Thủy Quái Đao Tím Nỏ Thần Dominik Vô Cực Kiếm