S13 Rakan Runes and Items Build

Rakan build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rakan
Guides Rakan S13 Lane: Rakan Sp - Role: Support

Rakan Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Rakan skill order

Rakan W WRakan E ERakan Q Q

Rakan summoner spells

Flash Ignite

Rakan core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rakan full build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Recommended Rakan Rune

Kiên Định Hộ vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tối thượng Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Rakan Rune high win rate

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Thời điểm hoàn hảo Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tối thượng Tấn công 3 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Rakan Final Build 13.8