S13 Rakan Runes and Items Build

Rakan build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rakan
Guides Rakan S13 Lane: Rakan Sp - Role: Support

Rakan Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Rakan skill order

Rakan W WRakan E ERakan Q Q

Rakan summoner spells

Flash Ignite

Rakan core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rakan full build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeDây Chuyền Chuộc Tội

Recommended Rakan Rune

Kiên Định Hộ vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tối thượng Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Rakan Final Build 13.3

Recommended Rakan Items

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Lời Thề Hiệp Sĩ Tụ Bão Zeke Dây Chuyền Chuộc Tội

Rakan Items high win rate

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Lời Thề Hiệp Sĩ Dây Chuyền Chuộc Tội Chuông Bảo Hộ Mikael
Post by: Cuong Le