S13 Rammus Runes and Items Build

Rammus build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rammus
Guides Rammus S13 Lane: Rammus Jungle - Role: Tank

Rammus Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnKiên cường
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Rammus skill order

Rammus Q QRammus E ERammus W W

Rammus summoner spells

Flash Smite

Rammus core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiáp GaiKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Rammus full build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiGiáp GaiKhiên Thái DươngGiáp Liệt SĩMặt Nạ Vực Thẳm

Recommended Rammus Rune

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Kiểm soát điều kiện Kiên cường
Chuẩn Xác Đắc thắng Kháng hiệu ứng Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Rammus Final Build 13.3

Recommended Rammus Items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thép Gai Giáp Gai Khiên Thái Dương Giáp Liệt Sĩ Mặt Nạ Vực Thẳm

Rammus Items high win rate

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thép Gai Giáp Gai Khiên Thái Dương Giáp Liệt Sĩ Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
Post by: Cuong Le