S13 Rek'Sai Runes and Items Build

Rek'Sai build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rek'Sai
Guides Rek'Sai S13 Lane: Rek'Sai Jungle - Role: Fighter

Rek'Sai Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Rek'Sai skill order

Rek'Sai Q QRek'Sai E ERek'Sai W W

Rek'Sai summoner spells

Flash Smite

Rek'Sai core items

Móng Vuốt Ám MuộiÁo Choàng Bóng TốiVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Rek'Sai full build

Móng Vuốt Ám MuộiGiày Thép GaiÁo Choàng Bóng TốiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnMóng Vuốt Sterak

Recommended Rek'Sai Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Rek'Sai Final Build 13.3

Recommended Rek'Sai Items

Móng Vuốt Ám Muội Giày Thép Gai Áo Choàng Bóng Tối Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Móng Vuốt Sterak

Rek'Sai Items high win rate

Móng Vuốt Ám Muội Giày Thép Gai Áo Choàng Bóng Tối Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần Chùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le