S13 Rell Runes and Items Build

Rell build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rell
Guides Rell S13 Lane: Rell Sp - Role: Support

Rell Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáTốc biến ma thuậtMáy dọn línhThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhNện khiênKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Rell skill order

Rell W WRell E ERell Q Q

Rell summoner spells

Flash Ignite

Rell core items

Giáp Vai Nguyệt ThầnTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rell full build

Giáp Vai Nguyệt ThầnGiày Khai Sáng IoniaTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiGiáp Thiên Nhiên

Recommended Rell Rune

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Máy dọn lính Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Nện khiên Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Rell Rune high win rate

Kiên Định Dư chấn Nện khiên Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Tốc biến ma thuật Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Rell Final Build 13.8

Recommended Rell Items

Giáp Vai Nguyệt Thần Giày Khai Sáng Ionia Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai Giáp Thiên Nhiên

Rell Items high win rate

Giáp Vai Nguyệt Thần Giày Thép Gai Tụ Bão Zeke Giáp Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Tim Băng

Rell counter pick


Rell strong against