Rell Build Runes and Items S13

Rell build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rell
Guides Rell S13 Lane: Rell Sp - Role: Support

Rell Runes

CẢM HỨNGNâng Cấp Băng GiáTốc biến ma thuậtMáy dọn línhThấu thị vũ trụ
KIÊN ĐỊNHÁo choàng gươngKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Rell Skill Order

Rell W WRell E ERell Q Q

Rell Summoner Spells

Flash Ignite

Rell Core Items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boots

Giày Thép Gai

Rell full Build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thép GaiTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiKhiên Băng Randuin

Recommended Rell Rune

CẢM HỨNG Nâng Cấp Băng Giá Tốc biến ma thuật Máy dọn lính Thấu thị vũ trụ
KIÊN ĐỊNH Áo choàng gương Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Rell Rune high win rate

KIÊN ĐỊNH Dư Chấn Áo choàng gương Giáp cốt Kiên cường
CẢM HỨNG Tốc biến ma thuật Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Rell Final Build 12.18

Recommended Rell Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thép Gai Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai Khiên Băng Randuin

Rell Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thép Gai Giáp Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Tụ Bão Zeke Dây Chuyền Chuộc Tội

Rell counter pick


Rell strong against