S13 Renata Glasc Runes and Items Build

Renata Glasc build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Renata Glasc
Guides Renata Glasc S13 Lane: Renata Glasc Sp - Role: Support

Renata Glasc Runes

Kiên ĐịnhHộ vệNện khiênGiáp cốtTiếp sức
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Renata Glasc skill order

Renata Glasc E ERenata Glasc W WRenata Glasc Q Q

Renata Glasc summoner spells

Flash Ignite

Renata Glasc core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Renata Glasc full build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi SụcTrượng Lưu Thủy

Recommended Renata Glasc Rune

Kiên Định Hộ vệ Nện khiên Giáp cốt Tiếp sức
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Renata Glasc Rune high win rate

Kiên Định Hộ vệ Nện khiên Giáp cốt Kiên cường
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Renata Glasc Final Build 12.22

Recommended Renata Glasc Items

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Dây Chuyền Chuộc Tội Lư Hương Sôi Sục Trượng Lưu Thủy

Renata Glasc Items high win rate

Vương Miện Shurelya Giày Khai Sáng Ionia Bình Thải Hóa Dược Lư Hương Sôi Sục Dây Chuyền Chuộc Tội Đồng Hồ Cát Zhonya

Renata Glasc counter pick


Renata Glasc strong against