S13 Rengar Runes and Items Build

Rengar build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Rengar
Guides Rengar S13 Lane: Rengar Jungle - Role: Assassin

Rengar Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmThị trường tương laiThấu thị vũ trụ
Áp ĐảoTác động bất chợtThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Rengar skill order

Rengar Q QRengar E ERengar W W

Rengar summoner spells

Flash Smite

Rengar core items

Dạ Kiếm DraktharrLuỡi Hái Linh HồnNỏ Thần Dominik

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rengar full build

Dạ Kiếm DraktharrGiày Khai Sáng IoniaLuỡi Hái Linh HồnNỏ Thần DominikSúng Hải TặcVô Cực Kiếm

Recommended Rengar Rune

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Thị trường tương lai Thấu thị vũ trụ
Áp Đảo Tác động bất chợt Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Rengar Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Rengar Final Build 12.22

Recommended Rengar Items

Dạ Kiếm Draktharr Giày Khai Sáng Ionia Luỡi Hái Linh Hồn Nỏ Thần Dominik Súng Hải Tặc Vô Cực Kiếm

Rengar Items high win rate

Nguyệt Đao Giày Khai Sáng Ionia Luỡi Hái Linh Hồn Nỏ Thần Dominik Ngọn Thương Shojin Vô Cực Kiếm