S13 Ryze Runes and Items Build

Ryze build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Ryze
Guides Ryze S13 Lane: Ryze Mid - Role: Mage

Ryze Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Ryze skill order

Ryze Q QRyze E ERyze W W

Ryze summoner spells

Flash Teleport

Ryze core items

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Thiên ThầnĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Ryze full build

Trượng Trường SinhGiày Khai Sáng IoniaQuyền Trượng Thiên ThầnĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Ryze Rune

Pháp Thuật Tăng tốc pha Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thủy thượng phiêu
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Ryze Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Dải băng năng lượng Thăng tiến sức mạnh Cuồng phong tích tụ
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Ryze Final Build 13.3

Recommended Ryze Items

Trượng Trường Sinh Giày Khai Sáng Ionia Quyền Trượng Thiên Thần Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Ryze Items high win rate

Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Quyền Trượng Thiên Thần Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Tim Băng
Post by: Cuong Le