S13 Senna Runes and Items Build

Senna build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Senna
Guides Senna S13 Lane: Senna Sp - Role: Support

Senna Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcHiện diện trí tuệTốc độ đánhĐốn hạ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Senna skill order

Senna Q QSenna W WSenna E E

Senna summoner spells

Flash Exhaust

Senna core items

Kiếm Âm UNguyệt ĐaoĐại Bác Liên Thanh

Boot

Giày Bạc

Senna full build

Kiếm Âm UGiày BạcNguyệt ĐaoĐại Bác Liên ThanhLời Nhắc Tử VongCuồng Đao Guinsoo

Recommended Senna Rune

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Hiện diện trí tuệ Tốc độ đánh Đốn hạ
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Senna Rune high win rate

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Hiện diện trí tuệ Tốc độ đánh Đốn hạ
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Senna Final Build 13.8

Recommended Senna Items

Kiếm Âm U Giày Bạc Nguyệt Đao Đại Bác Liên Thanh Lời Nhắc Tử Vong Cuồng Đao Guinsoo

Senna Items high win rate

Kiếm Âm U Giày Bạc Nguyệt Đao Thần Kiếm Muramana Đại Bác Liên Thanh Lời Nhắc Tử Vong

Senna strong against