S13 Sett Runes and Items Build

Sett build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Sett
Guides Sett S13 Lane: Sett Top - Role: Fighter

Sett Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sett skill order

Sett Q QSett W WSett E E

Sett summoner spells

Flash Teleport

Sett core items

Gươm Suy VongChùy Phản KíchRìu Đại Mãng Xà

Boot

Giày Thép Gai

Sett full build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiChùy Phản KíchRìu Đại Mãng XàMóng Vuốt SterakGiáp Thiên Nhiên

Recommended Sett Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Sett Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Thủy thượng phiêu
Cảm Hứng Tốc biến ma thuật Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Sett Final Build 13.6

Recommended Sett Items

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Chùy Phản Kích Rìu Đại Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Giáp Thiên Nhiên

Sett Items high win rate

Chùy Phản Kích Giày Thủy Ngân Rìu Đại Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Nhiên