S13 Shyvana Runes and Items Build

Shyvana build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Shyvana
Guides Shyvana S13 Lane: Shyvana Jungle - Role: Fighter

Shyvana Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Shyvana skill order

Shyvana E EShyvana W WShyvana Q Q

Shyvana summoner spells

Flash Smite

Shyvana core items

Nanh NashorLưỡi Hái Bóng ĐêmNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Shyvana full build

Nanh NashorGiày Pháp SưLưỡi Hái Bóng ĐêmNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Shyvana Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Shyvana Rune high win rate

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Shyvana Final Build 13.3

Recommended Shyvana Items

Nanh Nashor Giày Pháp Sư Lưỡi Hái Bóng Đêm Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon

Shyvana Items high win rate

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Găng Tay Băng Giá Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Gai Rìu Đại Mãng Xà
Post by: Cuong Le