S13 Singed Runes and Items Build

Singed build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Singed
Guides Singed S13 Lane: Singed Top - Role: Fighter

Singed Runes

Cảm HứngSách phépTốc biến ma thuậtThị trường tương laiThuốc thời gian
Pháp ThuậtÁo choàng mâyMau lẹTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Singed skill order

Singed Q QSinged E ESinged W W

Singed summoner spells

Flash Teleport

Singed core items

Trượng Pha Lê RylaiGiáp Gia Tốc Hóa CuồngMũ Trụ Nguyền Rủa

Boot

Giày Thép Gai

Singed full build

Trượng Pha Lê RylaiGiày Thép GaiGiáp Gia Tốc Hóa CuồngMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Recommended Singed Rune

Cảm Hứng Sách phép Tốc biến ma thuật Thị trường tương lai Thuốc thời gian
Pháp Thuật Áo choàng mây Mau lẹ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Singed Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Singed Final Build 12.22

Recommended Singed Items

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thép Gai Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên

Singed Items high win rate

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thép Gai Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Liệt Sĩ Đồng Hồ Cát Zhonya